Trang chủ Sản phẩm DPC- Thiết bị lọc bụi khí nén

Thông tin chi tiết của sản phẩm

 Đặc Trưng Sản Phẩm

-    Lọc bụi theo nguyên lý vải lọc

-    Rũ bụi tự động bằng khí nén

-    Kích thước lớn và rộng

-    Hiệu suất lọc bụi 99.8%

Nguyên Lý Hoạt Động

-    Lượng Không khí và bụi mịn qua tấm túi vải lọc

+ Các hạt bụi lớn sẽ được giữ lại theo nguyên lý quán tính và rơi xuống thùng chứa bụi.

+ Các hạt bụi nhỏ mịn sẽ bám dính vào bề mặt túi vải dần dần lớp bụi dày tạo thàh mành trợ lọc kết hợp với hệ thống phun khí nén trên các đầu túi vải lọc làm cho túi vải căn và rung thì lượng bụi mịn rơi xuống thùng chứa bụi.