Trang chủ Sản phẩm Cyclone Lọc Bụi

Thông tin chi tiết của sản phẩm

Đặc Trưng Sản Phẩm

-    Lọc bụi theo nguyên lý quán tính

-    Kích thước nhỏ gọn

-    Có nhiều công suất lựa chọn

-    Dễ lắp đặt và vận hành

Nguyên Lý Hoạt Động

-    Lượng Không khí và bụi qua Cyclone theo Nguyên lý quán tính

+ Các hạt bụi lớn sẽ được giữ lại theo nguyên lý quán tính và rơi xuống thùng chứa bụi.

+ Các hạt bụi nhỏ mịn sẽ theo không khí thoát ra ngoài môi trường